prispevek

Pohřebné

V dnešní době se náklady vynaložené s rozloučením s naším zesnulým blízkým človíčkem pohybují v docela vysokých částkách. Ne všichni si mohou pohřeb dovolit zaplatit ze svých příjmů. Na ty nejpotřebnější myslí stát s jedním ze svých příspěvků. Pohřebné je dávka státní sociální podpory. Jde o jednorázovou dávku, u které nezáleží na výši příjmu žadatele. …

Pohřebné Pokračovat ve čtení »

Příspěvek na péči o osobu blízkou

Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách. Z poskytnutého příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel …

Příspěvek na péči o osobu blízkou Pokračovat ve čtení »