Reklamační protokol Dulanakoncizivota.cz

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:               www.dulanakoncizivota.cz

Společnost:                            Naďa Svoboda

Se sídlem:                              Bočkova 246, Bystřice nad Pernštejnem 593 01

IČO:                                       46320300

E-mailová adresa:                  info@dulanakoncizivota.cz

Telefonní číslo:                      603 549 693

Spotřebitel:

Jméno a příjmení:                    

Adresa:                                       

Telefon a e-mail:                     

Popis reklamované vady:

Návrh řešení reklamace: (nehodící se škrtněte)

o   Výměna

o   Vrácení finančních prostředků (v tomto případě, prosím, o uvedení čísla bankovního účtu)

č. účtu: ______________________________

V _______________           Dne _____________

________________________________________

Podpis spotřebitele