Pohřebné

V dnešní době se náklady vynaložené s rozloučením s naším zesnulým blízkým človíčkem pohybují v docela vysokých částkách. Ne všichni si mohou pohřeb dovolit zaplatit ze svých příjmů. Na ty nejpotřebnější myslí stát s jedním ze svých příspěvků.

Pohřebné je dávka státní sociální podpory. Jde o jednorázovou dávku, u které nezáleží na výši příjmu žadatele. Jejím smyslem je pomoci uhradit náklady na pohřeb tomu, kdo jej vypraví nezaopatřenému dítěti nebo rodiči nezaopatřeného dítěte.

O dávku se žádá na Úřadu práce, oddělení státní sociální podpory podáním žádosti. Tento formulář je dostupný na pobočkách Úřadu práce nebo jej lze stáhnout na internetových stránkách. Žadatel musí mít trvalý pobyt na území České republiky a zemřelá osoba musí také ke dni úmrtí splňovat podmínku trvalého pobytu na území ČR.

Co je dále třeba doložit?

  • Rodný list dítěte
  • Pokud je dítěti více než 15 let, pak potvrzení o studiu
  • Nezaopatřenost dítěte*
  • Úmrtní list
  • Faktura za vypravení pohřbu
  • Doklad o úhradě pohřbu
  • Doklad o zpopelnění nebo uložení do hrobu

*  Nezaopatřenost dítěte je nutno prokázat doložením jednoho z následujících potvrzení: Potvrzení o studiu, Potvrzení o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte, Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc či úraz,  Potvrzení o vedení v evidenci ÚP pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku

O pohřebné si lze zažádat zpětně, a to nejpozději do jednoho roku ode dne pohřbení.

Jsou věci, které změnit lze a pak věci, které změnit nelze

Jsou věci, které změnit lze a pak věci, které změnit nelze a nám nezbývá než se s nimi s pokorou smířit. Jedním z nich je i konečnost nás všech a vlastně všeho materiálního na tomto světě. Je to těžká zkouška – zvládnout tuhle životní situaci.

Pokud někdo nabízí pomocnou ruku – v tomto případě je to stát, chopme se jí. Čím méně budeme muset řešit věci týkající se vnějšího světa, tím více prostoru nám zůstane na truchlení a vypořádání se se ztrátou.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *