Formulář pro odstoupení od smlouvy www.dulanakoncizivota.cz

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát:

Internetový obchod:               www.dulanakoncizivota.cz

Společnost:                           Naďa Svoboda

Se sídlem:                            Bočkova 246, Bystřice nad Pernštejnem 593 01

IČ:                                  463 20 300

E-mailová adresa:               info@dulanakoncizivota.cz

Telefonní číslo:                    603549693

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
Číslo objednávky:
Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)

a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)

Jméno a příjmení spotřebitele:
Adresa spotřebitele:

Email:
Telefon:
 

V …………………………………………………………………………… Dne………………………………………………………… 

                                                                                          ……………………………………………………………

                                                                                                                    (podpis)

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.