Modul 1: Role duly na konci života

Současný systém zdravotní péče není příliš přátelský k umírajícím, i když jsou lidé, kteří se to snaží změnit. Jako vy. Za to vám patří dík.

Dula na konci života

Dula na konci života je český překlad anglických názvů této profese. V angličtině se používá End-of-life Doula nebo Death Doula. Můžete se setkat i s jinými názvy. Záleží na vás, co se vám bude líbit. V tomto kurzu budeme používat označení dula na konci života nebo pouze dula, přičemž máme na mysli dulu na konci života, nikoli dulu porodní (anglicky Birth Doula)

Dula na konci života není (zatím) v Česku profesí moc známou, přesto je její role v systému péče o umírající velmi důležitá. Dula na konci života je osoba, která poskytuje psychickou i fyzickou podporu a úlevu člověku, který je v terminální fázi svého onemocnění, a také jeho blízkým. Mnoho lidí, kteří se rozhodli věnovat svůj čas umírajícím říká, že tato péče je jejich posláním nebo že si ji sami nevybrali, ale něco je k tomu přitahuje. Ať už to máte jakkoli, je úctyhodné věnovat svůj čas někomu jinému. Nikdy byste však neměli přepínat své síly a obětovat sami sebe pro druhé. Víc o tom si povíme v modulu 10.

Práce duly na konci života

Spousta lidí si myslí, že duly doprovází umírající pouze pokud umírají doma. To ale není pravda, dula může působit i ve zdravotnických zařízení jako jsou domovy pro seniory. Dula se věnuje klientovi v rozsahu, jaký si sjednali. Dula poskytuje nelékařskou podporu – není zdravotnický pracovník! Tedy do jejích kompetencí nepatří podávání léků, infuzí, injekcí, výměna katetru a podobně.

Dula také spolupracuje s dalšími poskytovateli služeb jako je hospic, domácí péče, neziskové organizace nebo poskytovatel smutečních služeb. Může působit jako dobrovolník v hospici nebo v domově pro seniory

Dula nabízí holistickou péči

Dula nabízí holistickou péči a komfort umírající osobě a jejím blízkým. Může vystřídat primární pečující osobu, aby si odpočinula. Může být “pouze” přítomna a s klientem si povídat, může ho vzít ven, může s ním řešit duchovní otázky, plánovat
pohřeb, konzultovat další péči a podobně. Může také ale pomoci v domácnosti s nákupy, úklidem nebo jinou prací. Proto je velmi důležité, abyste si stanovili hranice toho, co vše vlastně chcete a můžete dělat. Pokud bude mít klient jinou představu o tom, co by chtěl – bude požadovat něco, co vy neděláte – není nic špatného na tom odkázat jej buď na jinou dulu, která tyto služby poskytuje, nebo jej zkrátka odmítnout.

Některé služby také můžete poskytovat online, například plánování záležitostí na konci života nebo pohřbu nebo konzultaci dříve vysloveného přání – více o tomto v modulech 7 a 8. Záleží, jak to bude vyhovovat vám samým. Práce online má tu výhodu, že můžete pracovat takřka odkudkoliv, stačí vám mobil nebo notebook a internetové připojení. Můžete tak oslovit více potenciálních klientů než když budete nabízet služby pouze “face to face”. Pro někoho je ale osobní kontakt nenahraditelný a odmítá pracovat online – je to v pořádku, jestliže se vám nepracuje dobře online, tak tak nepracujte

Dula kombinuje své znalosti péče se svými přednostmi

V případě zvídaných otázek klientů a jeho blízkým je odkazujte na kompetentní osoby – lékaře, hospic – ti jsou způsobilí k tomu poradit či vysvětlit a mají potřebné znalosti. Ve zdrojích naleznete zajímavé stránky a odkazy, které na které doporučujeme kouknout.

Dula kombinuje své znalosti péče se svými přednostmi – můžete umět masírovat a potěšit svaly i duši, můžete umět naslouchat a uklidnit mysl, můžete umět pracovat s nějakou energií, například Reiki, nebo máte jiné znalosti či dovednosti, které budete při své práci používat. A i když si nyní třeba myslíte, že zrovna vy nemáte žádný dar, možná jste ho jen ještě neobjevili. To je v pořádku. Možná se rozhodnete zkusit něco nového, třeba aromaterapii nebo Bachovy esence.

Jaké to tedy je, pracovat jako dula na konci života? Je to práce plná emocí, soucitu empatie a pochopení. Je to také výzva, protože je třeba přijmout fakt, že lidé mají různé představy o tom, jak by měl vypadat konec života a úkolem duly je obhajovat přání klienta – umírajícího a někdy se tato přání mohou lišit od naší představy

Zkušenost se smrtí

Během práce často čerpáme z našich minulých prožitků smrti – ať už z osobních nebo zprostředkovaných. Je to přirozené a může nás to inspirovat při naší vlastní činnosti. Nechte však svou mysl a srdce otevřené a nebraňte se jiným pohledům na smrt a umírání. Každý váš klient bude jiný, i když si budou v něčem podobní. Pro každého bude důležité něco jiného. Nakonec ale všichni chceme umřít v klidu a míru. A chceme to i pro naše milované.

Možná máte nějakou bolestnou zkušenost s úmrtím blízkého a rozhodli jste se proměnit ji v něco léčivého, v něco, co může pomoci jiným, a proto jste se rozhodli stát se dulou na konci života. Minulost nemůžeme změnit, proto nemá smysl se v ní utápět. Může nás ale inspirovat. Pokud váš blízký trpěl bolestmi, možná znáte různé způsoby, jak bolestem ulevit, nebo právě tohle bude oblast, které se budete chtít věnovat a vzdělávat se v ní – a pomoct tak dalším, aby netrpěli bolestmi.

Mluvte s nimi o smrti

Dula na konci života zatím není u nás moc známou profesí, proto je jednou z našich rolí také edukace veřejnosti. Pokud nás jako duly veřejnost nebude znát, nebude využívat našich služeb. Proto je šíření myšlenky dobré smrti také jedním ze základních účelů spolku Thymus. Více o něm v modulu 10. Mluvte se svými blízkými a známými, pokud máte možnost, o roli duly na konci života. Mluvte s nimi o smrti. Někteří lidé mají strach mluvit o smrti, aby “to na sebe náhodou nepřivolali”. Ale z mluvení o smrti nemůžete zemřít, tak jako nemůžete z mluvení o sexu otěhotnět.


Znáte Death Cafe neboli setkání, během kterého se pije něco dobrého – typicky káva či čaj – a povídá se o smrti? Později se k tomuto ještě vrátíme, teď jen zmíníme, že toto je jeden ze způsobů, jak dostat diskuzi o smrti mezi veřejnost.

Náboženství a spiritualita

Toto je citlivé téma, protože každý pojímá smrt různě. Co si myslíte, že víte o smrti? Ve skutečnosti toho víme velmi málo. Jistota, že zemřeme, je spojena s nejistotou, co vlastně bude po smrti? Co bude dál? Bude vůbec něco? Jsou různá pojetí posmrtného života. Na toto prosím myslete, až budete poskytovat své služby klientům. Nebojte se ptát svých klientů, jak to vidí oni. Můžete o tom spolu v klidu mluvit. Pokud vám někdo sdělí, že věří, že po smrti si pro něj přijde anděl a odvede ho do nebe, prosím, neříkejte, že to tak rozhodně nebude, protože andělé neexistují a po smrti nás čeká soud kvůli našim hříchům. Buďte tolerantní a respektujte názor ostatních, nesnažte se jim za každou cenu vnutit svůj pohled jako jediný správný.

Jak mluvíme aneb neubližujme

Na závěr prvního modulu dovolte připomenout ještě něco důležitého – inkluzivní jazyk. Při práci volte taková slova, která zbytečně neubližují. Pokud doprovázíme někoho, kdo nám není blízký, měli bychom se seznámit s jeho situací – možná, že ti lidé, kteří jsou s ním a pečují o něj, nejsou jeho rodina, protože ta ho opustila, ale blízcí přátele, kterým na něm záleží. V takovém případě bychom neměli používat slovo “rodina”, protože může zraňovat, možná to pořád bolí. Místo toho můžeme říkat třeba blízcí nebo milovaní.

Také si můžete všimnout, když budete s klientem mluvit, že se mu nelíbí, o čem spolu mluvíte, i když vám to přímo neřekne – můžete to poznat podle mimiky nebo podle řeči těla. Můžete se zeptat, zda je to nepříjemné nebo bolavé téma, možná se klient otevře a bude si to chtít urovnat nebo o tom opravdu mluvit nechce – pak raději změňte téma.

Pokud máte nějaké otázky k prvnímu modulu, můžete se na nás obrátit prostřednictvím e-mailu. Nezapomeňte na otázky v pracovním sešitu

Pracovní sešit 1. Modul

woman, writing, table-5835747.jpg
 1. Co můžete jako dula na konci života přinést do své praxe? Jaké jsou vaše
  přednosti a schopnosti?
 2. Proč chcete být dulou? Až dokončíte celý kurz, vraťte se k této otázce.
  Změnilo se něco? Vnímáte to nyní jinak?
 3. Máte nějaké (jakékoliv) zkušenosti s doprovázením nebo s péči o umírající?
 4. Každý někdy přemýšlel nad tím, jaké to bude “potom” – po smrti.
  Popřemýšlejte o tom a pokud chcete, pobavte se o tom se svými blízkými. Liší se
  vaše představy hodně?
 5. Film Neopouštěj mě (Never let me go) – Film natočený podle knižní předlohy
  od spisovatele Kazua Ishigura vypraví příběh Kathy, která pracuje jako pečovatelka
  dárců orgánů. Vzpomíná na své dětství, nejlepší přátele a na to, jak společně
  vyrůstali v internátní škole Hailsham – ve speciální škole.